Общи Условия

С посещението на този уеб сайт Вие приемате нашите Общи Условия.

Този сайт трябва да се използва само от пълнолетни лица!

Вие разбирате и приемате, че използването на всички услуги и съдържание на този сайт е на Ваш собствен риск.

Futbolniteprognozi.bg публикува безплатни футболни прогнози. Целта ни е да Ви предоставим точна информация, но ние не предлагаме никаква гаранция, че информацията публикувана на нашия сайт е точна, нито че нашите прогнози ще се сбъднат.

В сайта futbolniprognozi.bg има връзки към външни източници. Ние не поемаме никаква отговорност за законността и съдържанието на тези външни сайтове.

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ, ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТОЗИ САЙТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВАШИ ЗАГУБИ. Това включва, но не се ограничава до: парични загуби, загуба на печалба, данни или други нематериални загуби.